Horari

El nostre horari son els dissabtes de 17:00h a 19:30h.

(Veure el calendari trimestral per veure quins dissabtes hi ha activitats)