L’Esplai Sant Cebrià és un esplai de lleure/lúdic/educatiu dirigit per monitors/res amb un objectiu molt clar, fer que els infants i joves que eduquem, puguin canviar la seva/nostra societat mitjançant els criteris/valors que nosaltres els oferim, fent-los seus.

Els monitors/res són la part que sempre està en contacte amb els infants i joves i, per tant, són els encarregats d’interioritzar i transmetre els valors de l’esplai. Treballem en el lleure amb sentit. Tots els monitors i monitores vetllen per tal que el projecte educatiu es mantingui i es compleixi.

QUÈ FEM?

Fem activitats d’educació en el lleure per a infants i joves, amb foment de valors socials i morals i, si pot ser, amb col·laboració amb més entitats.

Aquestes activitats surten de les ments dels monitors/res i cooperants i les seves experiències, que tenen en compte les característiques del grup.

El rang d’activitats que proposem són molt variades i poden anar des d’un taller fins a una excursió de 2 dies o més, passant per gimcanes, jocs de pistes, tallers, pistes americanes, torneigs, colònies, etc..

PER QUÈ HO FEM?

Volem ser una part molt activa en la dinamització del barri, perquè creiem que amb aquestes accions, l’esplai pot “contagiar” aquest motor dinamitzador, primer als seus monitors/res, responsable, en segon lloc als infants i joves i familiars i, per últim, a la resta de gent del barri i entitats col·laboradores.

Volem continuar amb la tasca de molts i molts monitors que han fet de l’Esplai el què ara és, i per això la nostra tasca no ha de parar i ha d’evolucionar amb el temps i en funció de l’equip educatiu.

Volem que els infants contemplin la possibilitat i tinguin l’oportunitat de viure un altre estil de temps lliure: el temps de l’Esplai.